КС: Тест 1


I. Идентификация

II. Тестови въпроси

За следващите 10 въпроса отбележете верния отговор