ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ПРИМЕРЕН (ПОДГОТВИТЕЛЕН) УЧЕБЕН ПЛАН

 

за предварителна подготовка на студенти,

които не притежават бакалавърска степен по информатика

 

СЕМЕСТЪР / ДИСЦИПЛИНИ

Редовно

Задочно

 

Л

У

Л

У

I-ви триместър
Алгебра и геометрия

80

70

40

35

Алгоритми и структури от данни

60

40

30

20

Компютърни архитектури

40

30

20

15

II-ри триместър
Анализ

60

40

30

20

Обектно-ориентирано програмиране

80

70

40

35

Операционни системи

40

40

20

20

III-ти триместър
Диференциални уравнения

60

40

30

20

Теоретични основи на информатиката

80

70

40

35

Технология и организация на софтуерното производство

40

30

20

15

IV-ти триместър
Числени методи и оптимиране

80

70

40

35

Логическо и функционално програмиране

40

40

20

20

Бази данни

40

30

20

15

V-ти триместър
Теория на вероятностите и математическа статистика

60

40

30

20

Компютърна графика

40

20

20

10

Изкуствен интелект

40

30

20

15

ОБЩО

840

660

420

330

Забележка. Всички дисциплини от примерния учебен план завършват с полагане на изпит.