Парадигма на дистанционното обучение:

ДО = достъп + структура + диалог + поддържаща система