typloop.gif (30736 bytes)

Често задавани въпроси

ВЪПРОС ОТГОВОР

1.

Къде могат да се намерят  допълнителните теми към уроците, цитирани в учебниците по Информатика за 9. кл., задължителна и профилирана подготовка? Тези теми са публикувани в учебника "Основи на компютърната информатика", Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, Пловдивско университетско издателство, 2001. Учебникът може да бъде намерен в книжарницата на Пловдивския университет (адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24).

2.

Моля представете информация за профилирана подготовка по информатика за 10 и 11 клас

Веселин  Тосков, Крумовград.

До момента нашият колектив е подготвил четирите учебника: Информатика за 9. кл. (задължителна подготовка), Информатика+ за 9. кл. (профилирана подготовка), Информационни технологии за 9. кл. (задължителна подготовка) и Информационни технологии за 10. кл. (задължителна подготовка).
До момента няма одобрени от МОН учебници за профилирана подготовка по информатика за 10 и 11 клас (има само учебни помагала). Конкурси за такива учебници ще се проведат през октомври 2001 г. и януари 2002 г.
ДОИ за обучението по информатика за 10 и 11 клас (профилирана подготовка) са публикувани във в. "Азбуки" бр.15, 16, 18 и 30.

3.

В учебния план за Езиковите гимназии,  е предвидено да се изучава Информатика по 1 час седмично в 9. и 10. кл., а вашият учебник по Информатика е предназначен само за 9. кл. Може ли учебникът да се използва и при нас?

Светла Илиева, ЕГ Пловдив

Да, може да се използва. За случая е подходящо в 9. кл. да се изучат уроците от част I до част V (включително), а в 10. кл. части VI и VII от учебника по Информатика за 9. кл. (задължителна подготовка).
4. Как могта да се поръчат учебници от рекламирания от Вас пакет?

г-жа Динкова, Варна

Учебници може да поръчате чрез Търговския отдел на издателство "Летера":
     тел. 032/23 34 48 (звънете настоятелно)
     г-н Стойчев
За учители издателството предлага специални отстъпки!