Разпределение на учебното съдържание по теми, уроци и часове