I. Общ преглед на програмата

Магистърската програма е продължение на университетското образование след бакалавърската степен. Програмата дава възможност на студенти, които са мотивирани и имат добра подготовка по информатика, да придобият изследователски умения и знания в определено направление, с което да увеличат възможностите си за професионална реализация или за продължаване на обучението си в следващата образователно-научна степен “доктор”.