IX. Очаквана подкрепа при реализация на програмата

В обучението, провеждано по програмата, ще участват високо квалифицирани преподаватели и от други факултети на ПУ, университети и институти, като реализацията се подпомага от международни програми и проекти.